เป้าหมายการออกแบบ

ออกแบบโลโก้ และ Design Concept ของ Behave
Behave เป็นระบบ Online CO2 Footprint Platform เป็นระบบ Tracking CO2 ให้กับภาคธุรกิจต่างๆ หลากหลายรูปแบบ

ออกแบบโลโก้

 

MOOD BOARD

เลือก Reference ต้นแบบ

ออกแบบ Mood Board

IDEA CONCEPT

ออกแบบ Concept

การเลือกใช้สี

เราเลือกใช้เป็นสีฟ้า และสีเขียวเพื่อแสดงถึง
ธรรมชาติ ต้นไม้ อากาศ และผู้คน

การออกแบบสี

การเลือกใช้ Icon

จากลักษณะของธุรกิจของ Behave
สามารถแบ่งลักษณะของตัวธุรกิจภายในได้หลากหลายรูปแบบ

สนใจแล้ว จะเริ่มอย่างไร ?

เริ่มจากติดต่อเราก่อน ช่องทางได้ก็ได้ที่คุณสะดวกคุยกันสบายๆ แล้วเราเริ่มทำงานไปด้วยกัน

ติดต่อเรา